PeeWee-systemet

500 12.16 SP EcoHus an gr 500NW

PeeWee träpellets är 100 % biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Träpelletsen tillverkas av sågspån från omsorgsfullt utvalda svenska barrträd: gran och tall. Sågspånet från dessa träslag har hög absorptionsförmåga och neutraliserar ammoniakdoft. I motsats till andra träpellets som används till kattlådor finns det aldrig blad eller bark i PeeWee-pellets. Inga som helst tillsatser används under tillverkningen. Varken doftämnen, lim, bindmedel eller annat kemiskt skräp. Sågspånet pressas endast samman under mycket högt tryck. Vid denna process uppnår man en temperatur på ca 120° C vilket gör att eventuella sjukdomsalstrande organismer eller insekter inte har en chans. Det innebär också att pelletsen varken kan ruttna eller frysa.

Många andra sorters kattsand tillverkas av en sorts lera som inte är biologiskt nedbrytbar. Det damm som frigörs från detta material (till exempel när kattlådan fylls) kan vara skadligt för hälsan. Sådan kattsand är alltså inte bara dåligt för miljön, utan även för människor och djur.

För ett miljövänligt alternativ; välj PeeWee.